Toekenning KIEM subsidie

Toekenning KIEM subsidie

KFS heeft een concept ontwikkeld voor een aantrekkelijk tomatenproduct (TomaFerm) op basis van reststromen uit tomatenkassen (zie deze VIDEO). Om dit concept verder te ontwikkelen en naar de markt te brengen is samenwerking opgezet tussen verschillende stakeholders in de keten: Kramer B.V., HAN BioCentre, telersvereniging ZON en Keep Food Simple. Als volgende fase in deze samenwerking zijn we blij met de honorering van het KIEM Go-Food project “From waste to taste: fermenting rejected tomatoes into a marketable and delicious product”. Binnen dit project gebruiken we tomaten die momenteel worden afgekeurd op basis van afwijkingen en of kleur. Deze tomaten worden tot een pasta verwerkt o.a. d.m.v. fermentatie. Deze houdbare pasta is een product dat in de markt gezet kan worden voor verschillende toepassingen. Denk daarbij aan soepen, sauzen, salsa etc. Het doel van dit project is om een markt te vinden voor deze tomatenstroom, het voorkomen van voedsel verspilling en het verbeteren van economische positie van de tomatentelers.

The consortium consists of the following partners:

  • Kramer B.V. en de telers van ZON zullen de houdbare tomatenblend gaan maken die vervolgens wordt gefermenteerd. Ook zijn ze betrokken bij de opschaling van het fermentatieproces.
  • HAN BioCentre optimaliseert het fermentatieproces in samenhang met de fermentatiecondities die praktisch zijn in pilot en productieomgeving van Kramer B.V. Ook wordt gekeken naar andere aspecten die relevant zijn voor de werking in de praktijk.
  • Keep Food Simple als bedenker van het concept zal zowel inhoudelijk als praktische advies geven om de doelstelling en van het project te halen.