Haver: een nieuw handelingsperspectief voor de landbouw?

Haver: een nieuw handelingsperspectief voor de landbouw?

Goede eigenschappen

Door de unieke eigenschappen van haver is het een gezond graan voor mens, dier en bodem. Consumptie van haver werkt verzadigend en vergroot het weerstandsvermogen, verlaagt het cholesterolgehalte en stabiliseert de bloedsuikerspiegel. Verder past haver in een glutenvrij dieet.

Daarnaast heeft teelt van haver voordelen voor de bodemgesteldheid en past het in duurzame en/of kringlooplandbouw.

Knelpunten

Teelt in NL is al jaren minimaal doordat de (financiële) opbrengsten van de alternatieve gewassen (tarwe, gerst) voor boeren hoger zijn. De omvang is inmiddels zo klein dat bedrijven die NL-haver zouden willen verwerken deze niet altijd kunnen sourcen. Daarnaast beperkt de smaak en samenstelling van haver de toepassing van haver in b.v. producten als brood en pasta.

Perspectief

De speciale eigenschappen van haver voor bodem, mens en dier maken dat, binnen de huidige maatschappelijke context waarbij een transitie wordt gemaakt naar duurzame landbouw en een gezond voedingspatroon, de teelt en verwerking van haver in NL een heroverweging verdient. De uitdaging hierbij is om een verdienmodel te ontwikkelen voor de boer en verwerkers waarbij de eigenschappen van dit gewas economisch gewaardeerd worden in de hele keten ‘van grond tot mond’.

KFS-project

De bevordering van de teelt en verwerking van haver past uitstekend bij de doelstellingen van KFS: ontwikkelen van gezonde, duurzame voedingsmiddelen.

Onder leiding van KFS is een Taskforce Haver opgericht. In een door de Taskforce georganiseerde workshop is met spelers in de haverketen gebrainstormd over concrete oplossings(richtingen) die kunnen bijdragen aan dit verdienmodel getiteld “Haver: een nieuw handelingsperspectief voor de Nederlandse Landbouw?”. Dit wordt nu verder uitgewerkt. Neem contact op met Caroline van der Horst voor de presentaties en het verslag van deze workshop.

Lees hier Position Paper Haver – Taksforce Haver 2022 geschreven i.s.m. Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research.

Daarnaast voerde, i.s.m. universiteit van Maastricht, een MSc student een consumentenonderzoek uit waarin is gekeken wat drivers en hurdles zijn voor de consumptie van haver. De resultaten van deze studie zijn vanaf eind juli 2022 beschikbaar. Zie ook https://toekomstvoorhaver.jouwweb.nl.

Meer weten? Neem contact op met Caroline van der Horst.