In de media

EVMI en Voeding NU, 30 maart 2023

Jan Philip van Straaten.
Vezelweetjes op Instagram helpt de jonge consument kritisch kijken

Lees hier het hele artikel

De Natuur Uw Arts, nov-dec 2022

Jan Philip van Straaten.
Samenvatting van het artikel

‘Het belang van vezels’

Wat weten we eigenlijk van vezels? Een miljoen Nederlanders kampt met darmproblemen. Het tekort aan vezels is een van de boosdoeners.

Lees hier het hele artikel

EVMI nr 6

Door Caroline van der Horst.
Verschenen oktober 2022.

Samenvatting van het artikel

‘Doe meer met haver’

Als je haver eet voel je je eerder verzadigd, neemt je weerstand toe en je cholesterolgehalte af en je bloedsuikerspiegel stabiliseert. Haverteelt past goed in duurzame en kringlooplandbouw.

Klik hier voor het volledige artikel

Bakkers in bedrijf 8, oktober 2022

Jan Philip van Straaten.
Samenvatting van het artikel

‘Vezelvoorlichting moet voedingspatroon veranderen’

Eet gevarieerd uit verschillende plantaardige bronnen, is de boodschap van Flip van Straaten. En dat hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn.

Lees hier het hele artikel

EVMI nr 2

Door Anja Kleijn.
Verschenen april 2022.

Samenvatting van het artikel

‘Eiwittransitie en de boon’

Meer bonen in de maaltijd als alternatief voor dierlijke eiwitten. Keep Food Simple bundelt kennis over teelt en eigenschappen van peulvruchten en zet deze in voor productontwikkeling.

Klik hier voor het volledige artikel

Column EVMI nr 1, 2022

Door Peter Folstar en Jan Philip van Straaten.
Verschenen februari 2022.

Samenvatting van het artikel

‘Duurzame en gezonde voeding’

We willen het graag ‘duurzame en gezonde voeding’ en het klinkt simpel. Peter en Jan Philip belichten een veelheid aan aspecten die een rol spelen.

Klik hier voor het volledige artikel

EVMI nr 7

Door Jan Philip van Straaten.
Verschenen november 2021.

Samenvatting van het artikel

‘Mildere bewerking, meer waarde’

Wij leven  in symbiose met onze bacteriën. Met een juiste keuze van processingtechnieken, kan voedsel zodanig worden bewerkt dat belangrijke nutriënten behouden blijven, zonder afbreuk te doen aan smaak en textuur. Keep Food Simple is hiermee aan de slag gegaan.

Klik hier voor het volledige artikel

Column EVMI nr 4

Door Andries Gort.
Verschenen juni 2021.

Samenvatting van het artikel

‘Ingrediëntenontwikkeling’

De ontwikkeling van nieuwe ingrediënten is na WOII sterk op gang gekomen. Er moest ‘brood op de plank’ komen, en wel zoveel mogelijk. Zijn we doorgeschoten en zou het beter anders kunnen? KFS vindt van wel en Andries Gort legt uit hoe.

Klik hier voor het volledige artikel

EVMI nr 8

Door Anja Kleijn.
Verschenen december 2020.

Samenvatting van het artikel

‘Gaat smakelijk, gezond en betaalbaar samen?’

Waarom lukt het maar mondjesmaat om de Nederlander gezonder te laten eten? Keep Food Simple geeft een inkijkje over hoe bijvoorbeeld fermentatie ingezet kan worden om de voedingswaarde van producten te verhogen en smaak beter behouden kan blijven. In het algemeen zijn slimme keuzes voor combinaties van zowel milde fysische als biologische verwerkingsprocessen veelbelovend.

Klik hier voor het volledige artikel

EVMI Column

Door Peter Folstar & Fons Voragen.
Verschenen oktober 2020.

Samenvatting van het artikel

‘De uitdaging van duurzame en gezonde voedselvoorziening’

Duurzamer productie en gezonder eten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Keep Food Simple pleit voor een integrale aanpak: betere benutting van grondstoffen, daardoor afval voorkómen, efficiency door de hele keten en uiteindelijk gezonder eten.

Door een kritische analyse van bestaande verwerkingsprocessen en toepassing van nieuwe technologieën en wetenschappelijke inzichten kan deze aanpak verwezenlijkt worden. In het artikel worden een aantal suggesties gedaan, gericht op verbeteringen in de plantaardige productie.

Klik hier voor het volledige artikel

GezondNu

Interview met co-founder Andries Gort (levensmiddelentechnoloog) over een uitdagende kijk op kansen voor toekomstige broodproductie.
Verschenen december 2019.

Samenvatting van het artikel

Er was een snel groeiende vraag naar brood na de Tweede Wereldoorlog, en daardoor werden productiemethoden met hoge efficiëntie een topprioriteit en werden de verwerkingstijden voor broodbereiding teruggebracht van 12 naar 3 uur.

In de loop der jaren werd echter duidelijk dat deze ontwikkeling ook een keerzijde had. Sommige consumenten klaagden dat ze spijsverteringsproblemen hadden. Bovendien meldden voedingsdeskundigen dat de consumptie van brood verband hield met hogere bloedsuikerspiegels. Stap voor stap verloor brood zijn positie als onderdeel van een gezond dieet.

Andries Gort legt uit dat traditioneel bereid brood een minder extreem effect heeft op het menselijke darmstelsel en daarom gezonder is. Bovendien heeft dit brood een betere smaak en kleur.

Het is bemoedigend om op te merken dat broodproducerende bedrijven steeds meer de voordelen zien van gezonder en smakelijker brood, lering trekken uit traditionele verwerkingsmethoden maar ook uit de vooruitgang van de wetenschap.

Klik hier voor het volledige artikel

Cornelis Magazine

Interview met co-founder Peter Folstar.
Verschenen in het najaar van 2019.

Samenvatting van het artikel

‘Onze voeding moet drastisch veranderen als we in 2050 de hele wereld willen voorzien van verantwoord eten: de helft minder suiker, de helft minder rood vlees, veel meer groente, fruit, noten en peulvruchten. En daarbij moeten we voedselverspilling met tenminste de helft terugbrengen’.

‘Wij willen dat vooral bereiken door kritisch te kijken naar het voortraject van voedselketens, door niet-gebruikt landbouwpotentieel maximaal te benutten: veel resten zitten nu vol met nutriënten en vezels’.

‘Samen met onze partners in ons uitgebreide netwerk formuleren we ideeën en concrete projecten. Uiteindelijk zal dit leiden tot producten die onderdeel kunnen zijn van een gezond dieet. We vinden het daarbij van belang niet alleen naar de technologische aspecten te kijken, maar ook naar de rol van de consument’.

Klik hier voor het volledige interview

Vork

Keep Food Simple: “Big Food kan beter”.
Verschenen in het maart 2019.

Klik hier voor het volledige artikel