Terugblik en beleid

Terugblik 2021

Inmiddels raakten we gewend aan online samenwerken maar daarmee konden we toch niet alles doen wat we wilden. Een landelijke bijeenkomst bijvoorbeeld zat er ook in 2021 niet in; die staat nu voor 2022 op de agenda. Wat deden we dan wel?

Valorisatie

KFS wil met externe partners verbeterde bestaande producten dan wel nieuwe producten naar de markt brengen. Daartoe ontwikkelt KFS verschillende vormen van valorisatie. Een eerste vorm bestaat uit een overeenkomst met Eunite Partners; afgesloten in 2021 ten behoeve van het commercialiseren van de artisjokkenpesto.

Projecten

In de loop van 2021 is er zicht gekomen op concrete resultaten in het werk aan tomaten, artisjokken en vezelmixen/prebiotica. Voor tomaten is gekozen voor samenwerking met een groenteverwerker en de banden met FoodTechBrainport zijn aangehaaldeen pesto-fabrikant werkt mee in het artisjokken project; rond vezelmixen/prebiotica is een communicatie platform opgezet in samenwerking met de Maag Lever Darm Stichting dat in 2022 van zich zal laten horen.

Bij peulvruchten kozen we voor focus op lupine en veldbonen in samenwerking met Lekker Lupine en FoodTechBrainport.

Op initiatief van KFS is een platform opgericht om de potentie van haver en haverproducten te verkennen. Dit platform bestaat uit vertegenwoordigers van de hele supply chain. Samen met de Nederlandse Noten Vereniging is KFS een project gestart om nieuwe innovatieve producten op basis van walnoten en hazelnoten te beoordelen.

Communicatie

KFS benut verschillende kanalen om het waarom en hoe van haar activiteiten voor het voetlicht te brengen: vak media, website, nieuwsbrief en LinkedIn. Eind 2021 hebben we advies gekregen via De Nieuwe Gevers over hoe we onze berichtgeving kunnen verbeteren. We zijn zeer tevreden over dit advies, het gaat ons helpen om professionelere berichten te schrijven.

Organisatie

Ter vergroting van de impact heeft KFS naast hiervoor genoemde bedrijven en organisaties, samenwerking opgezet met partijen die aanvullende kennis en expertise toevoegen. We koesteren onze warme banden met de Stichting Goeie Grutten en Rabobank en die met de wetenschap via Maastricht University en Wageningen University and Research. In samenwerking met FoodTechBrainport in Helmond krijgt KFS beschikking over technologische expertise en innovatieve proceskundige faciliteiten. Door samenwerking met Dutch Cuisine krijgt KFS toegang tot een culinair netwerk, dat inspirerend kan zijn voor de ontwikkeling van nieuwe producten.

In 2021 trad Caroline van der Horst toe tot het bestuur van KFS. We zijn trots op de uitbreiding van onze Adviesraad met drie leden: Ir Theo van den Abeele, Dr Sandra Einerhand en Dr Felix Kormelink; met hen is de expertise rond alle activiteiten van KFS aanzienlijk versterkt.

Bestuursleden per 31 december 2021: P. Folstar, A.G.J. Voragen, E.I.L.D.G. Margherita, A.J.D. Kleijn, J.-P. van Straaten, H.C. van der Horst

Financieel verslag 2021 KFS Jaarrekening 2021

KFS Jaarverslag 2020 KFS Jaarverslag 2018 en 2019 KFS Jaarverslag 2016 en 2017

Beleid 2020-2024

Het werk van Keep Food Simple wordt in belangrijke mate gesteund door de groeiende maatschappelijke visie dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn in de wijze waarop de voedselproductie georganiseerd is. KFS kiest voor een preventieve benadering: hoe kan de productie van voedsel zodanig georganiseerd worden dat bij omzetting van landbouwkundige grondstoffen tot voedsel zo weinig mogelijk verloren gaat, ofwel dat het beste dat de natuur te bieden heeft zo goed en volledig mogelijk benut wordt.

KFS ondervindt waardering en steun vanuit een groeiend netwerk. Het bestuur heeft daarom besloten een transitie te maken van de bestaande situatie naar een situatie waarin impact en maatschappelijke betekenis versterkt zijn.

De doelstellingen zijn neergelegd in het beleidsplan 2020-2024. KFS Beleidsplan 2020-2024 KFS Begroting 2021 KFS Begroting 2020

  • In de komende drie jaar worden tenminste drie verbeterde bestaande of nieuwe product(groepen) gerealiseerd.
  • Samen met partners worden per jaar tenminste twee nieuwe projecten of programma’s opgezet.
  • Publiciteit wordt geïntensiveerd door publicaties in vaktijdschriften en landelijke media.
  • Eenmaal per drie jaar wordt een landelijke bijeenkomst georganiseerd.
  • De organisatie en financiële basis zal worden versterkt.

KFS Beleidsplan 2018-2022 KFS Beleidsplan 2017