Terugblik en beleid

Terugblik 2020

Het was een bijzonder jaar vooral door de wereldwijde pandemie die ook van grote invloed bleek op de activiteiten die wij samen met onze partners in universiteiten en bedrijven wilden ontwikkelen.

Dankzij een grote mate van creativiteit konden we projecten zodanig bijstellen dat het voor studenten toch mogelijk bleek interessante verkenningen en zelfs ook in beperkte mate experimenten te doen. Afgerond zijn perceptieonderzoeken naar artisjokpesto (Tautvydas Seymus) en zuurdesembrood (Anna van der Scheer). Een onderzoek naar selectieve fermentatie in brooddeeg kon worden afgerond (Iris Raas). Twee literatuurstudies naar verwerking, o.a. via fermentatie, van tomaten zijn ook afgerond (Tania Utami en Cosimo Cisternino).

Een oriënterende studies voor praktische fermentatie van tomaten ging van start. En ook is een literatuurstudie naar het fermentatieproces van peulvruchten (Alyssa Be) gestart.

We hebben een projectidee geformuleerd over het verhogen van de biobeschikbaarheid van nutrienten in groenten van Nederlandse teelt ten behoeve van een TKI-aanvraag. Het idee is positief ontvangen en we verwachten de aanvraag in 2021 in te dienen.

In 2020 begonnen we met het vormgeven van de commercialisatie van producten die uit onze projecten voortkomen via een samenwerking met Eunite. In 2020 startte een eerste project met artisjokpesto.

Mede dankzij de opbouwende steun van onze adviesraad hebben wij door kunnen werken aan een beter gebalanceerd projecten portfolio. Naast het onderzoek aan grondstoffen, producten en projecten, besteden we meer aandacht aan perceptie van de consument waar het gaat om duurzamere en gezondere producten.

Het publiceren van ons werk blijft uitermate belangrijk: in 2020 hebben we vier nieuwsbrieven uitgebracht; het aantal abonnees groeide met bijna 15%. Met het branchetijdschrift EMVI maakten we afspraken over regelmatige bijdragen. Ook vernieuwden we de inrichting en inhoud van onze website.

Financiële steun ontvingen we ook dit jaar weer in de vorm van donaties.Een drietal donateurs heeft zich aan KFS verbonden. KFS heeft de ANBI status.

We zijn in de komende jaren van plan om de basis en impact van ons werk uit te breiden. Een groeiend aantal studenten toont interesse om aan KFS-projecten deel te nemen. En ook de interesse bij bedrijven en donateurs ontwikkelt zich voorspoedig. We kijken daarom met vertrouwen uit naar 2021!

KFS Jaarverslag 2020 KFS Jaarverslag 2018 en 2019 KFS Jaarverslag 2016 en 2017

Beleid 2020-2024

Het werk van Keep Food Simple wordt in belangrijke mate gesteund door de groeiende maatschappelijke visie dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn in de wijze waarop de voedselproductie georganiseerd is. KFS kiest voor een preventieve benadering: hoe kan de productie van voedsel zodanig georganiseerd worden dat bij omzetting van landbouwkundige grondstoffen tot voedsel zo weinig mogelijk verloren gaat, ofwel dat het beste dat de natuur te bieden heeft zo goed en volledig mogelijk benut wordt.

KFS ondervindt waardering en steun vanuit een groeiend netwerk. Het bestuur heeft daarom besloten een transitie te maken van de bestaande situatie naar een situatie waarin impact en maatschappelijke betekenis versterkt zijn.

De doelstellingen zijn neergelegd in het beleidsplan 2020-2025. KFS Beleidsplan 2020-2024 KFS Begroting 2021 KFS Begroting 2020

  • In de komende drie jaar worden tenminste drie verbeterde bestaande of nieuwe product(groepen) gerealiseerd.
  • Samen met partners worden per jaar tenminste twee nieuwe projecten of programma’s opgezet.
  • Publiciteit wordt geïntensiveerd door publicaties in vaktijdschriften en landelijke media.
  • Eenmaal per drie jaar wordt een landelijke bijeenkomst georganiseerd.
  • De organisatie en financiële basis zal worden versterkt.

KFS Beleidsplan 2018-2022 KFS Beleidsplan 2017