Organisatorische gegevens

Organisatorische gegevens

 1. Naam van de instelling: Stichting Keep Food Simple
 2. Opgericht bij notariële akte dd 22 juni 2016
 3.  RSIN/Fiscaal nummer: 8564.81.993
 4. Kamer van Koophandel nummer: 66289580
 5. Contactgegevens: e-mail adres keepfoodsimple@gmail.com
 6. Doelstelling: Initiatieven te initiëren en te bevorderen die leiden tot gezonde voedingsmiddelen door maximaal gebruik van grondstoffen en minimaal gebruik van ingrediënten geproduceerd op duurzame wijze.
 7. Beleidsplan 2018-2022, door het Bestuur vastgesteld op 6 april 2018, gaat in op:
  • Aanleiding en doel
  • Uitvoering in projecten
  • Financiering, organisatie en communicatie
  • Maatschappelijke betekenis

  Voor het volledige beleidsplan: klik hier.

 8. Bestuurssamenstelling: Dr. Peter Folstar (voorzitter), em. Prof Dr. Fons Voragen (vice voorzitter), Dhr. Miel Margherita (penningmeester), Mw. Anja Kleijn (secretaris), Dhr. Andries Gort (lid).
 9. Beloningsbeleid: bestuurders ontvangen geen beloning, wel een bescheiden onkostenvergoeding
 10. Jaarbericht 2018/2019 met informatie over:
  • Informatie over het portfolio van projecten
  • Ontwikkeling van een nieuw multidisciplinair keten-breed programma
  • Communicatie activiteiten waaronder keepfoodsimple.nl en nieuwsbrief: hierbij worden de vereisten van de AVG gehanteerd
  • Het sponsor programma en aansluiting bij subsidie programma’s
  • Ontwikkeling van de organisatie

  Voor het volledige jaarbericht: Klik hier.

 11. Financiële verantwoording:

  Jaarrekening 2019

  Baten Sponsorbijdrage € 16,500
  Kosten Kantoorkosten € 1,725
  Kosten externe ondersteuning € 0
  Kosten bank en verzekering € 586
  Communicatiekosten € 1.084
  Projectkosten € 3,780
  Saldo € 9,325

  Jaarrekening 2020 wordt gerapporteerd in april 2021.

  Begroting 2020:

  Baten Sponsorbijdrage € 25,000
  Kosten Kantoorkosten € 200
  Externe ondersteuning € 1,900
  Bank en verzekering € 400
  Communicatiekosten € 400
  Projectkosten € 22,000
  Saldo € 100