Organisatorische gegevens

Organisatorische gegevens

Naam van de instelling: Stichting Keep Food Simple
Opgericht bij notariële akte dd 22 juni 2016
RSIN/Fiscaal nummer: 8564.81.993
Kamer van Koophandel nummer: 66289580
Contactgegevens: e-mail adres info@keepfoodsimple.nl
Fiscaal: KFS heeft sinds januari 2018 een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Keep Food Simple is een not-for-profit stichting met een uitgebreid netwerk in de voedselindustrie en kennisinstellingen.
De doelstelling van de stichting is initiatieven te initiëren en te bevorderen die leiden tot gezonde voedingsmiddelen door maximaal gebruik van grondstoffen en minimaal gebruik van ingrediënten, geproduceerd op duurzame wijze.
De stichting wordt geleid door een bestuur, bestaande uit minimaal 5 leden. Ter inhoudelijke advisering heeft het bestuur een adviesraad ingesteld.
De leden van de het bestuur en van de raad van advies leveren allen hun bijdragen op vrijwillige basis en zonder vergoeding, behalve een vergoeding voor gemaakte onkosten.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor besluitvorming over projecten, programma’s en de financiering daarvan. Het bestuur kan uitsluitend besluiten nemen indien de meerderheid aanwezig of vertegenwoordigd is.