Doneren

Wij zijn gedreven door het idee dat voedselproductie ook op een andere manier kan. Wij geloven dat er alternatieve productiemethoden ontwikkeld kunnen worden die leiden tot gezondere producten en tegelijkertijd tot minder verspilling. Al met al een uitdagende aanpak, die nu al zeer positieve reacties oplevert uit ons netwerk van onderzoeksinstellingen en bedrijven.

Wij zijn een onafhankelijke, not-for-profit Stichting en zijn voor ons werk afhankelijk van bijdragen van gemotiveerde individuen, bedrijven en onderzoeksinstellingen. Uw bijdrage kan een project mogelijk maken, zelfs op bescheiden schaal.

Kijkt u eens naar onze projecten op de website, maar vooral, raak met ons in gesprek. En wordt onderdeel van ons netwerk en denk mee in bijeenkomsten en in uitwisseling van ideeën!

Wij zijn een ANBI erkende instelling en maken het voor u daarmee meer aantrekkelijk om een vorm te vinden voor een donatie. Dat kan als eenmalige bijdrage voor een project (aftrekbaar van uw inkomstenbelasting binnen bepaalde grenzen), een vijfjarige ondersteuning van onze Stichting of meer specifiek van een van onze programma’s (volledig aftrekbaar) en ook een belastingvrije toezegging op uw nalatenschap.

Mocht u verder willen spreken over de mogelijkheden om onze visie en aanpak te ondersteunen, zoek dan contact met

  • Peter Haring (voorzitter), tel 0611904302
  • Ad van Rooijen (penningmeester), tel 0629000189

of stuur ons een e-mail info@keepfoodsimple.nl.