Ons verhaal

In de samenleving bestaat de wens naar gezondere en meer authentieke voedselproducten. Ook groeit het besef dat er teveel afval is dat jammer genoeg niet als menselijk voedsel benut wordt.

Keep Food Simple zoekt naar alternatieve manieren om voedsel te produceren. Centraal staat het optimaliseren van het aantal productiestappen in bestaande processen, het reduceren van hulpstoffen en het beter benutten van de ruwe grondstoffen .

Keep Food Simple kiest voor een preventieve aanpak: voorkomen is beter dan genezen! Door grondstoffen maximaal te benutten komen gezonde bestanddelen zoveel mogelijk in ons voedsel terecht en kan gebruik van ingrediënten en additieven beperkt blijven.

Huidige voedselproductie:

De huidige voedselproductie
Klik voor een vergroting

Ideale voedselproductie:

Em Prof Fons Voragen: “Vanaf 1950 is er een verschuiving waarneembaar in dominante drijfveren in de levensmiddelenproductie: van de nadruk op veiligheid, houdbaarheid en efficiency komt er meer en meer aandacht voor voldoende en gevarieerd voedsel aanbod, gebruikersgemak, verruiming van keuzemogelijkheden, nieuwe smaken en, meer recent, voor gezondheid en duurzaamheid. Parallel daaraan worden productiemethoden minder intensief, worden er specifieke milde technologieën ontwikkeld, is er minder behoefte aan additieven en toenemende vraag naar authentiek voedsel”.

In veel gevallen blijken traditionele werkwijzen en productie methoden een bron van inspiratie te zijn voor productie processen die Keep Food Simple voorstaat. Ook het gebruik van milde, nieuwe technologieën past binnen de aanpak van Keep Food Simple.

Ons devies:

Beter gebruik van het beste dat de natuur te bieden heeft, leidt tot gezondere voedselproducten, minder afval en minder gebruik van toevoegingen.