Ons verhaal

Verwerking van agrarische grondstoffen brengt veel goeds, zoals de beschikbaarheid van veilig en betaalbaar voedsel waar we allemaal van kunnen genieten. De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. Ook negatieve aspecten van de voedselproductie krijgen aandacht, zoals ultraprocessing en verspilling.

Keep Food Simple brengt trends bij de productie van voedingsmiddelen bij elkaar: gebruik van wetenschappelijke kennis, gezondheid en duurzaamheid. Vanuit dit perspectief werken we aan innovatieve technologische projecten voor minimaal bewerkte, gezondere en duurzamere voeding.

Onze missie:

Het bevorderen van innovatieve benaderingen in de verwerking van agrarische grondstoffen tot hoogwaardige duurzame voedingsmiddelen.
Ketenpartijen aan elkaar verbinden en projecten starten in de lange keten van duurzame teelt tot gezonde voeding. 

Keep Food Simple is een onafhankelijke, not-for-profit organisatie met een uitgebreid netwerk in industrie en kennisinstellingen. Wij werken samen met bedrijven, instituten, universiteiten en hogescholen. Wij worden gesteund door jarenlange ervaring. De resultaten van onze projecten zijn openbaar.

Ons doel:

  • Maximaal gebruik van het voedingskundige potentieel van grondstoffen en het opwaarderen van reststromen.
  • Het helpen optimaliseren van productieprocessen (van grondstoffen tot eindproducten) met de nadruk op het verhogen van kwaliteit en voedingswaarde; door gebruik te maken van geavanceerde wetenschappelijke inzichten.
  • Het bevorderen van acceptatie door consumenten van voeding die duurzaam, gezond en lekker is.
  • Het aanmoedigen van de maatschappelijke toepassingen van projectresultaten.
  • Het opbouwen van een interdisciplinair netwerk met de capaciteit om kennis te genereren en te delen, en gezamenlijk subsidieaanvragen te initiëren.