Ons verhaal

Keep Food Simple staat voor maximale benutting van grondstoffen waarbij de gezonde bestanddelen zoveel mogelijk in ons voedsel terecht komen. We zoeken naar alternatieve productiemethoden en we bekijken de gehele keten, van grondstof to eindproduct; de nadruk ligt op plantaardige grondstoffen. We kiezen voor een preventieve aanpak; soms zijn traditionele werkwijzen een bron van inspiratie, vaak ook nieuwe, milde technologieën. En door het beste dat de natuur ons biedt maximaal te benutten kan het gebruik van hulpstoffen en additieven beperkt blijven.

Ons devies:

Onbenutte agrarische grondstoffen zo volledig mogelijk verwerken tot hoogwaardige voedingsmiddelen

Keep Food Simple is een not-for-profit organisatie met een uitgebreid netwerk in de voedselindustrie en kennisinstellingen. Wij verkennen ideeën voor projecten en ontwikkelen en stimuleren veelbelovende projecten met universiteiten en andere kennisinstellingen. Projecten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van universiteiten en hogescholen. De resultaten van projecten zijn openbaar.

Ons doel:

  • De ontwikkeling van gezond, lekker en authentiek voedsel
  • Maximaal gebruik van het voedingskundige potentieel van grondstoffen
  • Optimaliseren van productieprocessen van grondstoffen tot eindproducten met als focus kwaliteit en voedingswaarde op basis van state of the art wetenschap
  • Stimuleren van de maatschappelijke toepassing van project resultaten