ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Sinds 1-1-2018 heeft de Stichting Keep Food Simple de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij een uitgesproken maatschappelijk doel nastreven: gezondere voedselproducten en tegelijkertijd preventie van verspilling. Dit doel bereiken we samen met partners in ons uitgebreide netwerk. De ANBI status is belangrijk voor diegenen die ons werk financieel willen ondersteunen; voor meer informatie klik op doneren.

ANBI gegevens

Naam  Stichting Keep Food Simple

RSIN  8564.81.993

Postadres Arnhemse Bovenweg 52, 3971 ML Driebergen.

Doelstelling  Statuten: Artikel 2 De stichting heeft ten doel: a. initiatieven te initiëren en te bevorderen die leiden tot gezonde voedingsmiddelen door maximaal gebruik van grondstoffen en minimaal gebruik van ingrediënten, geproduceerd op duurzame wijze; b. het bevorderen van de ontwikkeling van nieuwe onderzoekprojecten vanuit selectie van ideeën en kansrijke gebieden door onder meer de ontwikkeling van een netwerk, workshops en andere vormen van communicatie met als doel onderzoeksprojecten te initiëren bij universiteiten en hogescholen die kennis verschaffen voor de realisatie van concrete, door de samenleving gewenste producten en processen; c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan  KFS Beleidsplan 2023-2025

Bestuurders  zie Bestuur en adviesraad

Beloningsbeleid  De stichting heeft geen medewerkers. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording KFS Jaarrekening 2023