Samenwerking Food Tech Brainport

Samenwerking Food Tech Brainport

In februari 2021 tekenden Food Tech Brainport en Keep Food Simple een samenwerkingscontract gericht op het gezamenlijk verwerven en uitvoeren van nieuwe en innovatieve onderzoeks- en valorisatieprojecten.

Deze samenwerking is gebaseerd op de overeenkomstige doelstellingen en complementaire competenties van beide partijen. KFS heeft een ruime ervaring en een uitgebreid netwerk op vele gebieden van Food Science and Technology, zowel nationaal als internationaal.

De sterke punten van FTB zijn de state-of-the-art technische faciliteiten, de uitvoering en de verdere ontwikkeling van projecten en de implementatie van innovatieve technologieën waarvan al bewezen is dat ze werken (TRL level 6 tot 8).
Deze samenwerking is begonnen met een gezamenlijk project over het gebruik van paprikafval.