OMEGA

OMEGA

Lupine uit mengteelt op de Nederlandse keukentafel

In januari 2024 is het 3-jarig project ‘Ontwikkeling Mengteelten voor Eiwitrijke, Glutenvrije Afzetketens’ (OMEGA) van start gegaan. Biodynamisch akkerbouwer en lupineteler André Jurrius van Ekoboerderij de Lingenhof is aanvrager van het project dat gefinancierd is door het Europese Innovatie Platform (EIP). Dit EIP stimuleert innovaties in de landbouw die bijdragen aan verduurzaming en de gemeenschappelijke landbouwbeleidsdoelen (GLB).

Het innovatieve karakter: blauwe zomerlupine, haver en deder

Het innovatieve karakter van OMEGA zit in de gewas- en rassenkeuzes, en de teeltcombinaties die een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van een glutenvrije afzetketen. Het gaat om blauwe zomerlupine, witte winterlupine, zomer- en winterrassen van naakte haver, en zomer- en winterrassen van deder (zie afbeeldingen). Deder is een oliehoudend gewas dat een goede onkruidonderdrukker is. Met deze teeltcombinaties willen we de mogelijkheden voor regionale ketenontwikkeling verbreden. Tegelijkertijd willen we de opschaling van met name de teelt van lupine stimuleren. Daarnaast is mengteelt een nieuwe duurzame teeltmethode om o.a. onkruiddruk te verlagen en biodiversiteit te bevorderen. Mengteelten voor humane consumptie worden op dit moment met name ontwikkeld in de combinatie tarwe-veldboon en nog niet in de combinatie deder-lupine en haver-lupine.

De twee grootste uitdagingen van lupineteelt

Voor de opschaling van de lupineteelt in Nederland spelen twee belangrijke obstakels een rol: teeltonzekerheid door de schimmelziekte anthracnose en te hoge gehalten aan bitterstoffen (alkaloïden) in het geoogste product. Het is van belang om deze twee teeltproblemen aan te pakken omdat dit eiwitrijk gewas verder goede producteigenschappen bezit en het een ideale vervanger is van soja en vlees.

Deelnemers samenwerkingsverband

Naast de (hoofd)aanvrager van dit project, Ekoboerderij de Lingenhof, maken Bijzonder Brabants (i.s.m. telersvereniging LuPeel) en Lekker Lupine (organiseert productontwikkeling en community rondom lupine) deel uit van het EIP-samenwerkingsverband.

Het consortium wordt verder versterkt door i) het Louis Bolk Instituut (LBI), het kennisinstituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid, met kennis en ervaring van mengteelten, die het project zal coördineren en de wetenschappelijke basis zal leveren, ii) Keep Food Simple en iii) MFH Pulses, die beiden zullen bijdragen aan de ontwikkeling en testen van prototype producten op basis van de gebruikte gewassen.

U kunt het project o.a. ook volgen via deze LINK

Contactpersonen:

Iris Flamand, i.flamand@louisbolk.nl

Marieke Lameris: info@lekkerlupine.nl

Leon Frenken, leonfrenken@keepfoodsimple.nl