KFS 1.0 naar 2.0

KFS 1.0 naar 2.0

De Stichting Keep Food Simple is nu haar zesde jaar ingegaan en er is ruim voldoende reden om tevreden terug te zien op de in die periode bereikte resultaten. Tegelijkertijd kwam steeds duidelijker naar voren dat de kernkracht van KFS (innovatieve wetenschappelijke kwaliteiten en het zeer brede gerelateerde netwerk) niet voldoende garantie biedt dat de forse ambitie van KFS tot stand komt.
De ambitie was en is immers niet louter om slimme nieuwe projecten te bedenken, maar ook om die om te zetten in producten die deel uitmaken van duurzame, betaalbare en m.n. gezonde voeding.

Een sterkte/zwakte-analyse van KFS, gaf vervolgens aan dat wezenlijk meer moest worden gedaan aan valorisatie, financiering en samenwerking met op valorisatie gerichte bedrijven. En dat alles dan wel zodanig dat de ANBI-status van KFS niet in de knel kon komen.
Ook concludeeerden we dat naast de wetenschappelijke “push” om nieuwe projecten in gang te krijgen, we moeten proberen om bedrijven te vinden die KFS aansporen om na te denken over producten waar de markt op zit te wachten, het inbrengen van een zogenoemde “pull”-lijn dus.
De totale bewuste verbreding en verdieping van de portfolio van KFS duiden we aan als de overgang van “KFS 1.0 naar 2.0”. Of “van jong-volwassene naar volwassene”.

Ten aanzien van de beslist noodzakelijke financiering kreeg en krijgt subsidie van het Rijk en het verkrijgen van op goede doelen gerichte donaties geïntensiveerde aandacht. De subsidie pogingen leidden (nog) niet tot beoogd resultaat, maar KFS slaagde er wel steeds meer in om donaties toebedeeld te krijgen.
Diverse stichtingen én privépersonen hebben hieraan inmiddels fors bijgedragen, waarbij m.n. de Stichting Goeie Grutten de “1.0 naar 2.0” een enorme “boost” heeft toebedeeld.

In volgende nieuwsbrieven lichten we de deelaspecten van 1.0 naar 2.0 meer gedetailleerd toe.