Bestuurswisselingen per 15 december 2022

Bestuurswisselingen per 15 december 2022

Per 15 december heeft Keep Food Simple een nieuwe bestuurssamenstelling.

Peter Haring volgt onze voorzitter Peter Folstar op. Je kent Peter Haring, wellicht als voortrekker en pleitbezorger van duurzame voedselproductie. We zijn blij en vol vertrouwen in de toekomst van KFS onder zijn leiding. Peter Folstar blijft op de achtergrond actief als adviseur.

Leon Frenken volgt Anja Kleijn, onze secretaris, op. Leon heeft grote ervaring op onderzoeksterrein, vooral in de voedselindustrie en voelt zich zeer betrokken bij het werkveld van onze organisatie.

Ad van Rooijen neemt het penningmeesterschap over van Miel Margherita. Ad heeft een langjarige carrière in de voedselindustrie en ziet uit naar de uitdagingen die KFS hem gaat bieden.

Wij zwaaien Anja en Miel uit met dank voor hun waardevolle en plezierige bijdragen.

Fons Voragen (vice voorzitter), Caroline van der Horst en Flip van Straaten blijven aan als bestuursleden en waarborgen daarmee de continuïteit.