Bestuur

De Stichting Keep Food Simple is in 2016 opgericht door Dr Peter Folstar, Dr Nico Overbeeke, Andries Gort, em. Prof. Fons Voragen en Miel Margherita. De oprichters hebben allen een grote en jarenlange ervaring en betrokkenheid bij voedselproductie, zowel vanuit wetenschappelijke als vanuit bedrijf achtergrond. Sinds 2019 is ook Anja Kleijn MSc MBA lid van het bestuur.

Peter Folstar

Peter Folstar (voorzitter) studeerde levensmiddelentechnologie in Wageningen Universiteit (M.Sc en Ph.D). Hij werkte gedurende 15 jaar in de internationale voedselindustrie (Douwe Egberts, Heinz, Borden). Vervolgens werkte hij in verschillende managementposities als technisch directeur NIZO, algemeen directeur TNO Voeding en lid van de Raad van bestuur TNO en algemeen directeur van het Nederlands Genomics Initiatief. Hij is actief in verschillende adviserende en toezichthoudende functies in industrie en onderzoeksinstellingen.

Keep Food Simple is voor mij een mogelijkheid om een kleinschalige bijdrage te leveren aan het immense probleem van voedselafval en tegelijkertijd te zorgen voor gezonde producten die essentieel zijn in een goed dieet.

Fons Voragen

Fons Voragen studeerde levensmiddelentechnologie in Wageningen Universiteit (M.Sc en Ph.D). Hij werkte als (hoofd)medewerker in de afdeling Levensmiddelenchemie in Wageningen, in het instituut voor Planten Biochemie van de UC Boulder en als visiting consultant bij H.J.Heinz, Pittsburgh. Fons was hoogleraar Levensmiddelenchemie in Wageningen Universiteit (1989-2008), hoofd van de afdeling Food Science and Nutrition en wetenschappelijk directeur van van de sector Agro Technology and Food Sciences van Wageningen University and Research. Zijn wetenschappelijke interesse is vooral de chemie en enzymologie van plantencelwand polysachariden in de verwerking van plantaardige grondstoffen tot hoogwaardig voedsel. Hij is auteur, co-auteur, editor en co-editor van meer dan 450 publicaties in hoog-geciteerde tijdschriften en boeken. Van 2006 tot 2017 was hij directeur van het Carbohydrate Competence Center en leidde (tot 2011) het ‘Smaaklessenteam’, gericht op de ontwikkeling van onderwijsmateriaal over voedsel en voeding voor kinderen op lagere scholen. Hij is lid van een groot aantal (inter)nationale commissies voor advies aan en evaluatie van Europese universiteiten en onderzoeksinstituten.

“Via Keep Food Simple het dynamische kennisdomein Voedsel creatief en effectief benutten bij de duurzame verwerking van grondstoffen tot hoogwaardig voedsel dat past in een gezond voedingspatroon.”

Anja Kleijn

Anja (secretaris) rondde twee opleidingen aan Wageningen University and Research af: de MSc Levensmiddelentechnologie en de MBA Food and Agribusiness .
Haar werkervaring ligt op het snijvlak van levensmiddelentechnologie, opleidingen en toepassing in het bedrijfsleven. Trefwoorden die haar loopbaan kenmerken zijn: voedselketens, voedselkwaliteit, lerarenopleiding, inspectie en certificering van biologische producten.

Nu is zij actief als vrijwilliger bij Keep Food Simple, bij PUM – Netherlands senior experts en bij Velt – Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren.

Het doorgeven van kennis aan anderen zie ik als dé belangrijkste investering in onze toekomst:
“If you must look ahead one year – sow a seed
If you must look ahead ten years – plant a tree
But if you must look ahead a hundred years – then educate the people”

(variatie op Confucius)

Miel Margherita

Miel (penningmeester) komt niet uit de voedingsbranche, maar volgde op de Koninklijke Militaire Academie in Breda de studie/opleiding tot Officier der Genie, het militaire equivalent van de Weg- en Waterbouwkunde. Na enkele jaren dienstplichtigen te hebben opgeleid, verzocht het Ministerie van Defensie hem de studie Chemische Technologie aan de Technische Universiteit Delft te volgen en af te ronden. Daarna heeft hij  een 15-tal functies bij Defensie vervuld, de laatste 5 daarvan als Directeur Materieel Koninklijke Landmacht.
Na die periode maakte hij 8 jaar deel uit van de Raad van Bestuur TNO, tevens voorzitter Raad voor Defensieonderzoek.

Daarna is hij in lijn met zijn levensdoelstelling actief gebleven als toezichthouder van organisaties die bijdragen aan het maatschappelijk welbevinden van de BV Nederland.

“Keep Food Simple past perfect in die doelstelling waar ik me erg graag voor inzet, met zelfs nog een duidelijk breder toepassingsgebied dan Nederland.”

Andries Gort

Andries Gort volgde na ULO een vakopleiding aan de school voor Banketbakkers in Amsterdam, dit in combinatie met dienstplicht en vierjarig gymnasium aan het Avondlyceum te Rotterdam. Hij volgde in deeltijd de opleiding Levensmiddelentechnologie in Wageningen en studeerde bij prof. P Schoorl.
In 1969 startte hij een snelgroeiend technologisch adviesbureau in Zwijndrecht met als specialisatie bakkerijtechnologie met als focus onderzoek naar nieuwe processen en producten. In 1995 gaat Bureau Gort over naar TNO Zeist en wordt samengevoegd met de activiteiten van IGMB.

Vanaf 1996 is hij werkzaam als zelfstandig consultant voor bedrijven in de bakkerijsector, doet onderzoek en geeft opleidingen in bedrijven als erkend specialist in dit vakgebied. Hij was vele jaren commissaris van diverse bedrijven, auteur van technologie artikelen in vaktijdschriften en voorzitter van STIOS, een starter voor bakkerijopleidingen in Kenia. Hij is lid van het Genootschap voor de Bakkerij, van de American Association of Cereal Chemists en van de International Association for Cereal Science and Technology.

Wij hebben ons jaren ingezet om processen te versnellen en producten fraaier te maken, via Keep Food Simple kunnen wij nu meer aandacht geven aan kwaliteit en inhoud en de voedingswaarde.

Nico Overbeeke

Nico Overbeeke verkreeg zijn Ph.D in microbiologie en moleculaire biologie aan de Universiteit van Utrecht. Aansluitend werkte hij aan de Vrije Universiteit, Amsterdam op het terrein van moleculaire genetica van Petunia. Vervolgens begon hij een lange carrière bij Unilever met onderzoek aan genexpressie van gist. Daarna bekleedde hij een aantal R&D posities als senior lid van Food Global business teams, verantwoordelijk voor wereldwijde innovatie programma’s en projecten voor meer dan 10 jaar.

De durf om heel anders naar de productie ketens te kijken en daardoor een beter voedingsproduct en proces te realiseren; dat is wat we met Keep Food Simple willen stimuleren en faciliteren.

De filosofie van Keep Food Simple is in het netwerk zeer goed ontvangen: de tijd lijkt rijp te zijn voor onze benadering. Onze uitdaging: in de praktijk te bewijzen dat het werkt, dat er goede producten ontwikkeld worden die tot maatschappelijke successen zullen leiden.